Na 7 maja (Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9 i J 14, 1-12)

W naszej drodze (do zbawienia) mamy tabernakulum – miejsce odpoczynku i nabierania siły i mamy zadanie, aby być kamieniem, który czasem musi być oparciem a czasem musi poddać się obróbce (aby móc „współpracować, coś tworzyć” z sąsiednimi „kamieniami”). Taka gotowość to elastyczność czynnej miłości. PRAWDA o ŻYCIU w DRODZE.