Na 8 maja – Uroczystość św. Stanisława, biskupa, męczennika (Dz 20, 17-18a.28-32.36; Rz 8, 31b-39 i J 10, 11-16)

Choćby na podstawie Dz widzimy, jak bardzo trzeba wspierać biskupów modlitwą: są odpowiedzialni za wiarę podopiecznych a nie dysponują boską wszechwiedzą. A nam warto pogłębiać kontakt z Panem Bogiem, bo tylko wtedy nic nas od Niego nie odłączy: ani niesprzyjające warunki zewnętrzne, ani choroby, ani żadne ludzkie postanowienia.