sobota, 13 lipca, 2024

Na 9 maja (Dz 14, 19-28 i J 14, 27-31a)

W przytoczonym fragmencie Dz widzimy jeden z aspektów prawdziwej miłości: apostołom zależy i na wierze uczniów i na życiu Wspólnoty Kościoła. Łatwo też dostrzec jeden z najważniejszych skutków przyjętej wiary: serca wierzących wypełnia pokój i potrafią mimo pojawiających się przeciwności życzliwie odnosić się do siebie troszcząc się o rozwój. Ta postawa przyciąga kolejne osoby.

Słowo Boże na dziś