Na 7 marca (Iz 1, 10.16-20 i Mt 23, 1-12)

Ogromne cierpienie jest udziałem człowieka, który nie nauczył się cieszyć z jakiegokolwiek pomagania innym (swoim czasem i tym, co materialne), który nie przeżywa satysfakcji w chwili pokonywania słabości (sport, turystyka, odżywianie sprzyjające zdrowiu). Można tego zacząć się uczyć w każdej chwili, albo… wskoczyć w wir nigdy niezaspokojonej pychy – szukania godności tam, gdzie jej nie ma.