Na 6 marca (Dn 9, 4b-10 i Łk 6, 36-38)

Są dwa powody, dla których te fragmenty pojawiają się w Liturgii Słowa Wielkiego Postu: 1. Aby każdy grzesznik pamiętał, że gdy zgrzeszywszy – zawstydzony – zwróci się do Ojca, to może liczyć na Miłosierdzie (niektórzy ludzie wypracowali u siebie podobną postawę); 2. Aby przyjąć jako normę, punkt odniesienia, swoje podejście do innych. Na marginesie: Pragnienie ukarania w tej postawie się nie mieści.