Na 5 marca (Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8b-10 i Mt 17, 1-9)

Chwila Przemienienia, to moment lekko otwartych drzwi nieba, byśmy czując podmuch stamtąd upewnili się co do prawdziwości Obietnic. „Opuszczenie ziemi rodzinnej”, to przypomnienie, że trzeba odróżnić marzenia od mrzonek i od tych ostatnich się oderwać (do spełnienia marzeń możemy się przybliżać, realizacja mrzonek jest nierealna). Trud, o którym pisze św. Paweł, to wysiłek wkładany w realne przybliżanie wspomnianych marzeń.