sobota, 22 czerwca, 2024

Na 4 marca – święto św. Kazimierza, królewicza (Syr 51, 13-20 i J 15, 9-17)

Kilkunastoletni Kazio został wkręcony w nurty polityki, wysłany na wojnę, obciążony pełnomocnictwami. Musiał mieć nieprzeciętnych starszych przyjaciół, którzy prócz „mądrości w teorii” byli dla niego przykładem postępowania, wzorem życia. A on okazał się na tyle mądry, że wprowadzał zasady w codzienność. Chyba o to chodzi. W każdym czasie i środowisku. Niezależnie od tego, w co zostaniemy wkręceni.

Słowo Boże na dziś