Na 22 lutego – święto katedry św. Piotra Apostoła (1P 5, 1-4 i Mt 16, 13-19):

Katedra – symbol jedności Kościoła, tron, teraz monument, który jest owym symbolem. Św. Jan Paweł II w 2000 roku przypomniał: „Chrystus wybrał Piotra mimo jego grzechu i ograniczeń”, a tę jego posługę mają wspierać modlitwą wszyscy, którym zależy na jedności. Nie „mądrzyć się”, ale dawać świadectwo swoim życiem, wytrwałością i pokorą. Bo jesteśmy współpracownikami Piotra, jesteśmy współodpowiedzialni za tych, którzy szukają.