Na 24 października (Rz 5, 12.15b.17-19. 20b-21 i Łk 12, 35-38):

 Można przeczytać całość z Rz 5 (tu są najważniejsze fragmenty), by zauważyć zachwyt Autora nad Dziełem Zbawiciela. Pełzała nieprawość, widzimy to nieraz i dzisiaj, a jeden Czyn Sprawiedliwy przekreśla podstępne starania i daje życie, napełnia nadzieją. Aby tylko pokochać prawdziwe posłuszeństwo (patrz refren: „Przychodzę, Boże pełnić Twoją wolę”) i zauważyć jego oczyszczającą moc. Pomaga w tym gotowość = pragnienie służby i luzik wobec własnych planów. Im mniej pokocham swoje pomysły, tym łatwiej mi stać się wolnym narzędziem. Wolnym czyli skutecznym.