Na 5 stycznia (1 J 3, 11-21 i J 1, 43-51):

 Autorzy wielu baśni i książek s-f  opisują różne recepty na nieśmiertelność. Tymczasem wystarczy uwierzyć Panu Jezusowi i Jego Apostołom (natchnionym pisarzom). Nieśmiertelność  jest dostępna w każdym czynie miłości, nawet tym „nieudanym” (to małe pocieszenie), choć oczywiście, byłoby lepiej, by były to czyny udane, czyli skuteczne (przybliżające) kogokolwiek do Pana Boga. „Nieudane” to są te, które spełniamy ze szczerego serca bez zawinionej bezmyślności. Prośmy Pana Boga, by podsuwał nam potrzebne korekty, aby owe czyny miłości były owocne.