Na 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Iz 60, 1-6; ref. „Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi”; Ef 3, 2-3a.5-6 i Mt 2, 1-12):

 Wiadomo, że najważniejszy w tej uroczystości jest Pan Jezus – Światłość świata. Ale przy okazji, opisowo, mamy podane cechy mędrca: szuka znaków, które wskazują Osobę nadającą sens istnieniu, wytrwale do tej Osoby zmierza, składa dary i unika tych, którzy chcieliby zgasić / przyćmić Światłość (bo ci zagrażający, uważają Ją w swej małoduszności za niebezpieczną dla swej władzy, zamożności itd.). Składane przez Mędrców dary przypominają, co się komu należy.