Na 7 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego (Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9 i Mk 1, 7-11):

Pan Jezus nie potrzebował się nawracać, wszedł jednak do Jordanu, by dać przykład tym, którzy przychodzili do Jana i nadać sens oraz moc temu, co głosił św. Jan Chrzciciel: człowiekowi potrzebne jest nawrócenie = szczere odwrócenie się od zła. To jakby wykop pod fundament budowli, jaką chce w nas (przy naszym współudziale) budować Pan Bóg. Zsyła „zdroje zbawienia” (Iz i Psalm), by nasze „życie cielesne” mogło być przeniknięte Jego Łaskami, by nadać nadprzyrodzoną wartość postępowaniu człowieka i by ów człowiek wytrwał. Dlatego też potem, przed Wniebowstąpieniem Jezus ustanowił sakrament chrztu, byśmy mogli korzystając ze wszystkich sakramentów rozświetlać świat.