Na 8 stycznia (1 Sm 1, 1-8 i Mk 1, 14-20): 

Elkana bardzo kocha Annę (1Sm) i próbuje swoją postawą wynagrodzić jej brak potomstwa, traktowany wówczas jako brak błogosławieństwa niebios. Jednak wierni Przymierzu małżonkowie składają Panu ofiary, oddają Mu chwałę, a Pan, jak zawsze, okazuje się hojny dla tych, którzy Go miłują.

Nadszedł czas spełnienia Bożych Obietnic – tym spełnieniem jest Syn Boży, który wzywa każdego po Imieniu. Czytając uważnie kolejne ewangelie widzimy, że Pan powołuje nie jeden raz tych samych apostołów, którzy idą  za Nim, a potem jednak wracają do swoich obowiązków. Nawracanie się, przyjmowanie Bożej Łaski to proces, który potrzebuje od człowieka wierności, a pomocą jest życzliwa atmosfera pomiędzy najbliższymi.