strona główna TYMCZAS

NASZA WSPÓLNOTA

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

powstał w 1952 r.

Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia:

„Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

Założycielami Rodziny Rodzin są

  • Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:

  • Eklezjalność
  • Maryjność
  • Patriotyzm
  • Rodzinność.

Zapraszamy na film o Rodzinie Rodzin:

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

  • Na 24 kwietnia (Dz 12,24-13,5a i J 12, 44-50):
    Wierzymy, że „na początku było Słowo”, a J12 przypomina, że to Słowo Pan Bóg wypowiedział dla naszego zbawienia. Zaburzenie przyniesione przez grzech pierworodny polega na tym, że nasze postrzeganie „nastawiło się” na to, co nam się nie podoba w świecie i w nas. Ten zaburzony porządek przeszkadza w postrzeganiu dobra. Mądrzy autorzy podpowiedzi do rachunku sumienia podkreślają, że najpierw trzeba zauważać dobro i dopiero na jego tle to, co trzeba zmienić. Bo zło nie niszczy dobra, tylko próbuje je przesłaniać. Warto wracać do właściwego porządku, by wypowiadane narzekanie nigdy nie poprzedzało dziękczynienia.

Źródło: Słowo Boże na dziś   

Archiwum: Słowo Boże na dziś

Wybrane kategorie