Formacja oznaczone posty

FORMACJA – 'SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA’

  Sprawiedliwość społeczna
  Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
  /Ps 97, 12/
  W tej FORMACJI są omówione następujące tematy:
nie ma sprawiedliwości bez miłości
obowiązek wspierania ustawodawstwa
  zgodnego Dekalogiem
sprawiedliwe obowiązki obywateli wobec państwa
prawne zabezpieczenie społecznego wsparcia
  rodzin wielodzietnych
sprawiedliwe prawodawstwo gospodarcze
  i polityczne
wrażliwość na niesprawiedliwość w ojczyźnie
umowy społeczne

 

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj dalej

FORMACJA: SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

FORMACJA   Solidarność społeczna
  „Jeden drugiego brzemiona noście”
  /Ga 6,2 / 
  W tej FORMACJI są omówione następujące tematy:
wychowanie do dzielenia się materialnego
wychowanie do odpowiedzialności społecznej
wrażliwość na bezdomność
wspieranie zagrożonych grup społecznych
świadectwo katolickiej nauki społecznej
  w związkach zawodowych
etyka solidarności
zaangażowanie w organizacjach pozarządowych
  służących  miłości  bliźniego
obecność w lokalnych inicjatywach pomocy
  potrzebującym – parafie, wspólnoty rodzin, osoby
  starsze i samotne
solidarność z „Kościołem w potrzebie”

 

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj dalej

FORMACJA: KRÓLOWANIE CHRYSTUSA WE WSPÓLNOCIE NARODOWEJ

2017/02/20 Aktualizacja

Królowanie Chrystusa  we wspólnocie narodowej  

Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały Ps 24, 7

W tej FORMACJI są omówione następujące tematy: – Jezus Chrystus Królem ochrzczonego narodu – odpowiedzialność za obecność Krzyża w przestrzeni publicznej – społeczny wymiar świętowania Dnia Pańskiego – budowanie postawy zgody i pokoju – eliminacja przemocy ideologicznej w życiu publicznym – postawa wobec szerzenia kłamstwa i nienawiści – wychowanie patriotyczne w rodzinie i społeczeństwie – wierność wartościom chrześcijańskim w sferze publicznej – misja służby w polityce – uszanowana władza – budowanie jedności i zapobieganie podziałom – dialog społeczny

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj dalej

FORMACJA: MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Miłość bliźniego
– „(…) bez Boga jesteśmy zbyt biedni,
by móc pomagać biednym”

– „ (…) kiedy umrzemy, zabierzemy ze sobą
tylko walizkę miłości”

/św. Matka Teresa z Kalkuty/
W tej FORMACJI zostaną omówione
następujące tematy: 

– świadectwo Bożej miłości zaczyna się od modlitwy
– dojrzewanie do wolontariatu
– wychowanie do miłości i służby bliźniemu
– rodzina, nauczanie Kościoła, szkoła,
ruchy duszpasterskie, organizacje harcerskie i inne
– świadectwo miłości bliźniego
– szacunek do każdego życia
– moja „walizka miłości”

 

Czytaj dalej

FORMACJA: Budowanie wspólnoty rodzinnej

2016/09/15 Aktualizacja

Czytaj dalej

FORMACJA – Dar obecności ludzi starszych w rodzinie

2016/03/02 Aktualizacja

FORMACJA na Luty 2016 

– Dar obecności ludzi starszych w rodzinie

 

Czytaj dalej